Edukacije za OCD

U našem društvenom centru provodit će se razne edukacije za organizacije civilnog društva s ciljem njihovog osnaživanja i razvijanja stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta. Planirano je provođenje 15 stručnih dvodnevnih i jednodnevnih edukacija.