Kalendar događanja

Planovi za rujan 2020.

Sastanak projektnog tima

Petak, 4. 9. 2020.

Početak izrade videa u svrhu promocije projekta

Utorak, 7. 9. 2020.

Završetak izrade videa u svrhu promocije projekta

Petak, 18. 9. 2020.

Početak adaptacijskih radova

Petak, 25. 9. 2020.

Planovi za listopad 2020.

Sastanak projektnog tima

Četvrtak, 1. 10. 2020.

Sastanak projektnog tima

Utorak, 6. 10. 2020.

Predstavljanje projekta 2.E SŠ Novska

Četvrtak, 8. 10. 2020.
Izvan centra

Objava ankete za ispitivanje potreba potencijala zajednice

Ponedjeljak, 12. 10. 2020.

Gostovanje u radijskoj emisiji - RPN

Utorak, 13. 10. 2020.

Sastanak s dobavljačem i prilagodba studijske opreme prostoru

Srijeda, 14. 10. 2020.

Fokus grupa s lokalnim OCD

Četvrtak, 15. 10. 2020.

Predstavljanje projekta

Srijeda, 21. 10. 2020.
Izvan centra

Predstavljanje projekta

Četvrtak, 22. 10. 2020.
Izvan centra

Edukacija za volontere

Petak, 23. 10. 2020.
Predstavljanje projekta, lokalni razvoj, volontarijat

Edukacija za volontere

Petak, 27. 10. 2020.
Metode i alati mobiliziranja zajednice

Planovi za studeni 2020.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 9. 11. 2020.
Pisanje projektnih prijedloga

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 16. 11. 2020.
Pisanje projektnih prijedloga

Sastanak projektnog tima

Utorak, 17. 11. 2020.
Pisanje projektnih prijedloga

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 23. 11. 2020.
Upravljanje projektnim ciklusom

Edukacija za OCD

Srijeda, 25. 11. 2020.
Upravljanje projektnim ciklusom

Edukacija za OCD

Petak, 27. 11. 2020.
Praćenje, izvještavanje i vrednovanje projekta

Planovi za prosinac 2020.

Individualno savjetovanje za OCD

Četvrtak, 3. 12. 2020.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 7. 12. 2020.
Analiza OCD i okruženja (SWOT, PEST)

Individualno savjetovanje za OCD

Srijeda, 9. 12. 2020.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 14. 12. 2020.
Upravljanje ljudskim resursima

Individualno savjetovanje za OCD

Četvrtak, 17. 12. 2020.

Individualno savjetovanje za OCD

Petak, 18. 12. 2020.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 21. 12. 2020.
Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija za OCD

Utorak, 22. 12. 2020.
Upravljanje ljudskim resursima

Planovi za siječanj 2021.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 11. 1. 2021.
Izgradnja partnerstva i umrežavanje

Individualno savjetovanje za OCD

Srijeda, 13. 1. 2021.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 18. 1. 2021.
Strateško planiranje za udruge

Individualno savjetovanje za OCD

Četvrtak, 21. 1. 2021.

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 25. 1. 2021.
Strateško planiranje za udruge

Individualno savjetovanje za OCD

Utorak, 26. 1. 2021.

Individualno savjetovanje za OCD

Petak, 29. 1. 2021.

Planovi za veljaču 2021.

Individualno savjetovanje za OCD

Četvrtak, 4. 2. 2021.

Individualno savjetovanje za OCD

Ponedjeljak, 8. 2. 2021.

Individualno savjetovanje za OCD

Utorak, 16. 2. 2021.

Edukacija za OCD

Subota, 20. 2. 2021.
Društveno poduzetništvo

Individualno savjetovanje za OCD

Petak, 26. 2. 2021.

Edukacija za OCD

Subota, 27. 2. 2021.
Društveno poduzetništvo

Planovi za ožujak 2021.

Edukacija za OCD

Subota, 20. 3. 2021.
Marketing u udrugama

Edukacija za OCD

Subota, 27. 3. 2021.
Marketing u udrugama

Edukacija za OCD

Ponedjeljak 29. 3. 2021.
Zaštita okoliša i održivi razvoj zajednice

Okrugli stol

Ponedjeljak 29. 3. 2021.
Prostori u javnom vlasništvu

Planovi za travanj 2021.

Edukacija za OCD

Subota, 17. 4. 2021.
Mobiliziranje zajednice i upravljanje volonterima

Edukacija za OCD

Utorak 20. 4. 2021.
Upravljanje događajima, kampanjama i kontaktima

Edukacija za OCD

Petak, 23. 4. 2021.
Komunikacija udruga - interna i eksterna

Edukacija za OCD

Ponedjeljak, 26. 4. 2021.
Transparentnost i društvena odgovornost udruga