Edukacije za mlade

Edukacije za mlade provodit će se u društvenom centru, a njihovi ciljevi podrazumijevaju osvještavanje, jačanje i poticanje mladih na građansku i društvenu odgovornost, usmjeravanje na provedbu performansa na određenu tematiku od općeg značaja te izgradnju kompetencija mladih. Planirano je provođenje 10 edukacija.