Program rada i financiranja društvenog centra IDI

U sklopu projekta “Zajedno smo jači” UP.04.2.1.07.0051, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH, a koji se uskoro privodi kraju provedbe, izrađen je i ovaj plan i program za daljnji rad i financiranje Inkubatora društvenih inovacija. Dokument možete preuzeti na dolje dostupnoj poveznici 🙂